Բեռնատար մեքենան բեռնեցին 8 մ \(x\) 20 սմ \(x\) 2.5 սմ չափսեր ունեցող սոճու տախտակներով, որոնց ընդհանուր զանգվածը 12 տ էր: 
 
Հաշվի՛ր տախտակների թիվը:
 
Ընդունել սոճու խտությունը՝ ρս=400կգմ3:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  սոճու տախտակ:
 
g_5803.jpg