Որոշի՛ր, թե ինչպես կշարժվի դեպի ձախ սլացող ավտոմեքենան, երբ նրա վրա սկսեն ազդել նկարում պատկերված քարշի և շփման ուժերը:
 
Կարմիր գույնով նշված է քարշի ուժը, կանաչով՝ շփման ուժը:
 
 f=f.bmp