Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը

Բարդություն միջին

4
2. Ի՞նչ գիտենք ծանրության ուժի մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուժի մեծության որոշումը գծագրով

Բարդություն հեշտ

2
4. Ուժերի համազորը

Բարդություն հեշտ

2
5. Տրված ուժն արտահայտել նյուտոններով

Բարդություն հեշտ

1
6. Ծանրության ուժի որոշում

Բարդություն միջին

3
7. Հաշվել ուժերի համազորը

Բարդություն միջին

3
8. Հաշվել մարմնի զանգվածը

Բարդություն միջին

3
9. Կկարողանա՞ արդյոք երեխան պահել փաթեթը

Բարդություն բարդ

5
10. Քանի՞ անգամ է մեծ ծանրության ուժը

Բարդություն բարդ

6
11. Համեմատել ծանրության ուժերը

Բարդություն բարդ

7
12. Ծանրության ուժերի տարբերության որոշում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար