Հաշվի՛ր \(1\) մ³ ծավալով գրանիտե սալի և 1.9 տ զանգվածով ավտոմեքենայի վրա ազդող ծանրության ուժերի տարբերությունը:
 
Ընդունել g10Նկգ, գրանիտի խտությունը 2600 կգմ3:
 
Պատասխան՝   Ն: