Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ուժի մեծության որոշումը գծագրով 2Մ.
2. Տրված ուժն արտահայտել նյուտոններով 1Մ.
3. Հաշվել ուժերի համազորը 3Մ.
4. Քանի՞ անգամ է մեծ ծանրության ուժը 6Մ.