Երկու պահարան պատրաստված են նույն նյութից: Առաջինի ծավալը 0.3 խորանարդ մետր է, երկրորդինը՝ 320 խորանարդ սանտիմետր:
 
Դրանցից որի՞ վրա ազդող ծանրության ուժն է մեծ և քանի՞ անգամ:
 
Պատասխան՝
 
-ի վրա ազդում է  անգամ մեծ ուժ: