Որոշի՛ր ուժերի համազորը.
 
10Ն32Ն
 
dinamika-33-638.jpg
 
Ուժերի համազորը հավասար է  Ն:
 
Որոշի՛ր ուժերի համազորի ուղղությունը.