Նկարում պատկերված է սեղանին դրված չորսուի վրա ազդող ուժը: 
 
telezka9.png 
 
Մասշտաբ. \(1\) վանդակը  \(=\) 1 Ն:
 
Գրի՛ր  այդ ուժի մեծությունը:
 
Պատասխան՝ այդ ուժի մեծությունն է  Ն: