Հաշվի՛ր 22 \(x\) 10 \(x\) 12 սմ չափերով պողպատից պատրաստված չորսուի վրա ազդող ծանրության ուժը:
Ընդունել պողպատի խտությունը՝ ρպ=7800 կգմ3g10Նկգ
 
Պատասխան՝  Ն: