Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուժ: Ուժի չափման միավորները Ֆիզիկական մեծություն, սահմանում, չափման միավոր
2. Տիեզերական ձգողության ուժ, ծանրության ուժ Տիեզերական ձգողության ուժ, ծանրության ուժ՝ սահմանումներ, բանաձևեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը, կիրառել ծանրոթւյան ուժի բանաձևը
2. Ի՞նչ գիտենք ծանրության ուժի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ներկայացված պնդումներից ընտրել ծանրության ուժին վերաբերող պնդումները
3. Ուժի մեծության որոշումը գծագրով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Օգտագործելով նկարը և պայմանում տրված մասշտաբը, որոշել մարմնի վրա կիրառված ուժը
4. Ուժերի համազորը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Համազոր ուժի որոշում, գումարում, հանում, ուղղության որոշում
5. Տրված ուժն արտահայտել նյուտոններով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կիլոնյուտոններով տրված ուժը պետք է արտահայտել նյուտոններով
6. Ծանրության ուժի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Երկրի ձգողության ուժի որոշումը
7. Հաշվել ուժերի համազորը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վերլուծելով նկարը, ավտոմեքենայի շարժման վերաբերյալ խնդրում պատկերացում է կազմվում համազոր ուժի, շարժման ուղղության վերաբերյալ
8. Հաշվել մարմնի զանգվածը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հաշվել մարմնի զանգվածը, եթե տրված է ուժը
9. Կկարողանա՞ արդյոք երեխան պահել փաթեթը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. խնդրի լուծման ընթացքում կատարվում է տվյալների վերլուծություն, համեմատություն, բանաձևի կիրառման արդյունքում ստացված արդյունքների համեմատություն
10. Քանի՞ անգամ է մեծ ծանրության ուժը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Համեմատելով տրված մարմինների զանգվածները, պարզել, թե քանի անգամ է մեծ այդ մարմիններից մեկի վրա ազդող ծանրության ուժը
11. Համեմատել ծանրության ուժերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Համեմատելով տրված մարմինների ծավալները, պարզել, թե քանի անգամ է մեծ մարմիններից մեկի վրա ազդող ծանրության ուժը
12. Ծանրության ուժերի տարբերության որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որոշել երկու տրված մարմինների վրա ազդող ծանրության ուժերի տարբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ծանրության ուժ: Սահմանումներ, խնդիրների լուծում 00:15:00 հեշտ 12Մ. Սահմանում: Մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի որոշումը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ծանրության ուժի վերաբերյալ խնդիրների լուծում 00:20:00 միջին 22Մ. Ծանրության ուժի վերաբերյալ խնդիրների լուծում
2. Թեմայի ամփոփում 00:20:00 միջին 21Մ. Տեսական նյութի կրկնություն: Խնդիրների լուծում