Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
1Շրջակա աշխարհի մասին մեր առաջին տեղեկությունների աղբյուրը 
 
2. Նշի՛ր այն երևույթները, որոնց ուսումնասիրության ժամանակ սովորաբար օգտագործում են դիտումներ: