1. Վերականգնի՛ր իրադարձությունների այն շղթան, որոնց իրականացման արդյունքում ծնվում է գիտական իմացությունը (յուրաքանչյուր բջիջում ցու՛յց տուր  մեկական սահմանում):
 
1
2
3
4
 
2. Լրացրո՛ւ սահմանումը.
 
Ֆիզիկական մարմինների հետ տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ :
 
3. Ցու՛յց տուր պատասխաններից մեկը.
 
Չափման սխալը --------- չափիչ սարքի բաժանման արժեքից մեծ: