Նշված տարբերակներից ո՞ր չափիչ սարքն է կարելի օգտագործել  կաթի զանգվածը չափելու համար: