Չափագլանի մեջ լցրած է 241սմ3 ջուր: Երբ ջրի մեջ իջեցրին կարտոֆիլ, այն ամբողջությամբ սուզվեց, և ջուրը չափագլանում դարձավ մինչև 254 սմ³: Որոշի՛ր կարտոֆիլի ծավալը:
 
Պատասխան՝ iսմ3
 
s-22dcf6b9da8f296cc325fc3be24d9c68d82e3b6c.jpg