1. Լրացրու նախադասությունը:
 
Չափումների ճշտությունն այնքան մեծ է, որքան
 
 
2. Ժամանակը չափել են վայրկենաչափով (վ): Այն հավասար է \(29\) վ: ժամանակը գրի՛ր վայրկյաններով` նշելով սխալը, եթե բաժանման արժեքը \(1\) վ է:
 
Պատասխան՝ (նշել նաև չափման միավորը). l=i±ii