Որքա՞ն ժամանակ է տևում գնացքի շարժումը մի կայարանից մյուսը, եթե այն դուրս է գալիս ժամը 2:23 և տեղ է հասնում ժամը 13:55 
 
Գնացքի շարժումը տևում է  ժ և ր: