Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնդիր երկարության միավորների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
2. Թվի կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
3. Չափման միավորների կլորացում

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկարության միավորների փոխակերպումներ

Բարդություն միջին

4
5. Չափման միավորներ

Բարդություն միջին

4
6. Միլիմետրերի փոխակերպումը երկարության այլ միավորների

Բարդություն միջին

4
7. Մակերեսի միավորներ

Բարդություն միջին

3
8. Ժամանակի միավորներ

Բարդություն միջին

4
9. Ժամանակի միջակայք

Բարդություն միջին

4
10. ժամանակահատված

Բարդություն միջին

4
11. Ժամանակի չափումը

Բարդություն միջին

3
12. Ժամանակի միավորներ

Բարդություն բարդ

5
13. Անցումներ ար-ից մակերեսի այլ միավորների

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար