Մարմնի մակերևույթի մակերեսի չափումը
Մեծ և փոքր, լայն և նեղ մարմինների համեմատության համար օգտագործում են մակերեսի միավորներ:
 
Ուշադրություն
Միավորների միջազգային համակարգում մակերեսի հիմնական միավորը քառակուսի մետրն է՝ (մ2):
0-12.png
 
Հիշի՛ր, թե ի՞նչ գործողություններ են կատարվում, երբ պետք է անցնել չափման մեկ միավորից՝ մյուսներին:
1կմ2=1000մ1000մ=1000000մ21սմ2=0,01մ0,01մ=0,0001մ21դմ2=0,1մ0,1մ=0,01մ21մմ2=0,001մ0,001մ=0,000001մ2
 
1մ2=1000մմ1000մմ=1000000մմ21մ2=100սմ100սմ=10000սմ21մ2=10դմ10դմ=100դմ21մ2=0,001կմ0,001կմ=0,000001կմ2
 
Առօրյայում օգտագործում են մակերեսի չափման ևս մեկ միավոր՝ հեկտար [հա]:
 
1հա=10000մ21մ2=0,0001հա
 
0-12.png
Մարմնի մակերույթի մակերեսի հաշվումը 
Մարմնի մակերեսը հաշվելու համար օգտագործվող բանաձևեր.
Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է  երկարությունլայնություն
Ֆիզիկայում ընդունված են նշանակումներ՝ երկարությունը՝  \(l\), մակերեսը՝  \(S\).  Այս նշանակումների կիրառմամբ ուղղանկյան մակերեսի բանաձևն է՝  S=l1l2
Եռանկյան մակերեսը՝  S=ah2, որտեղ \(a\)-ն՝ եռանկյան կողմն է, \(h\)-ն այդ կողմին տարված բարձրությունն է:
Շրջանի մակերեսը  S=πR2π3,14, որտեղ \(R\) -ն՝ շրջանի շառավիղն է: