Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. ՄՀ միավորների համակարգը ՄՀ-ի սահմանումն ու հիմնական միավորները
2. Երկարության միավորներ Երկարության չափում, չափման գործիքներ, քանոն, չափերիզ, մանրաչափ
3. Մակերեսի չափման միավորներ Մարմնի մակերեսի որոշում և մակերեսի չափման միավորներ
4. Ժամացույցներ Արևային, ջրային, մեխանիկական, ատոմային ժամացույցներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Խնդիր երկարության միավորների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ճանապարհի երկարության որոշում ՝ անցումներ կատարելով չափման տարբեր միավորների (մ և կմ-ի) միջև
2. Թվի կլորացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կլորացում մինչև տասնորդականի ճշտությունը
3. Չափման միավորների կլորացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միավորների կլորացում
4. Երկարության միավորների փոխակերպումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Անցումներ երկարության տարբեր միավորների միջև (սմ-ից մմ, դմ, կմ )
5. Չափման միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Անցումներ երկարության միավորների միջև (մ-ից մմ, սմ, կմ)
6. Միլիմետրերի փոխակերպումը երկարության այլ միավորների 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Անցումներ երկարության միավորների միջև՝ մմ; սմ; դմ; մ; կմ
7. Մակերեսի միավորներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անցումներ մակերեսի միավորներից ՄՀ-ի միավորներ
8. Ժամանակի միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ժամանակի անցում ժամից՝ րոպե և վայրկյան
9. Ժամանակի միջակայք 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ժամանակահատվածի արտահայտումը րոպեներով
10. ժամանակահատված 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ժամանակահատվածի հաշվարկ
11. Ժամանակի չափումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ճիշտ պատասխանի ընտրություն
12. Ժամանակի միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Անցում րոպեից՝ ժամի (կոտորակ)
13. Անցումներ ար-ից մակերեսի այլ միավորների 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Ար: Անցում հա-ի, ՄՀ միավորների: Երկարության սահմանում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկարության մակերեսի և ժամանակի չափման միավորներ 00:20:00 միջին 20Մ. Երկարության և մակերեսի չափման միավորներ: Անցում չափման մի միավորից՝ մյուսի

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխատանք երկարության և ժամանակի չափման միավորների հետ 00:20:00 միջին 20Մ. Զարգացնել երկարության և ժամանակի չափման միավորների հետ աշխատելու հմտությունները
2. Երկարության, մակերեսի, ժամանակի միավորներ: Անցումներ ՄՀ-ի միավորների: Կլորացում 00:20:00 միջին 20Մ. Զարգացնել տարբեր միավորների հետ աշխատելու հմտությունները