Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Խնդիր երկարության միավորների վերաբերյալ 2Մ.
2. Միլիմետրերի փոխակերպումը երկարության այլ միավորների 4Մ.
3. Մակերեսի միավորներ 3Մ.
4. Անցումներ ար-ից մակերեսի այլ միավորների 5Մ.
5. Ժամանակի միավորներ 5Մ.
6. Թվի կլորացում 1Մ.