Տնամերձ հողամասն ունի ուղղանկյան տեսք և նրա մակերեսը հավասար է 1008 ար-ի:
 
\(1\). Քանի՞ հեկտարի է հավասար հողամասի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  հա
 
\(2\). Արտահայտի՛ր այդ մակերեսը ՄՀ -ի միավորներով:
 
Պատասխան՝ ii
 
\(3\). Հաշվի՛ր հողամասի երկարությունը, եթե լայնությունը հավասար է 28 մ -ի:
 
Պատասխան՝  մ