Արտահայտի՛ր երկարությունը նշված միավորներով:
 
184.84 սմ \(=\)  մմ

28850.17 սմ\(=\)  դմ

7648.02 սմ \(=\)  մ

630876.03 սմ \(=\)  կմ