Կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը.
 
 10.5912592 մ  մ
 
Կլորացրու մինչև հազարերորդականը.
 
10.5912592 կմ  կմ
 
Կլորացրու մինչև ամբողջը.
 
10.5912592 սմ  սմ