Արտահայտի՛ր մմ-երը նշված միավորներով:
 
4198.88 մմ \(=\)  սմ

6929.52 մմ \(=\) դմ

407.21 մմ \(=\) մ

444.57 մմ\(=\)  կմ