Արտահայտի՛ր ՄՀ համակարգի միավորներով.
 
165 սմ2 \(=\)  մ2

39 դմ2 \(=\)  մ2

87202 մմ2 \(=\)  մ2