Արտահայտի՛ր տրված մեծությունները ժամանակի նշված միավորներով:

18 ժ\(=\)  ր

13 ժ \(=\) վ

26 ր \(=\)  վ
 
Ո՞րն է ժամանակի հիմնական միավորը (գրի՛ր կրճատ տեսքը)
 
Պատասխան՝