1. Կազմի՛ր ճիշտ նախադասություններ, կատարելով ընտրություն  տրված հատվածներից .
 
Հեղուկի մեջ ընկղմված չորսուի վերին մակերևույթը համընկնում է հեղուկի ազատ մակերևույթի հետ: Չորսուն հավասարաչափ իջեցվում է ավելի խորը: Գտի՛ր ճիշտ շարունակությունը:
Չորսուի վրա ազդող դուրս մղող ուժը ...
images (75) - Copy.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Ցու՛յց տուր  ճիշտ պատասխանը/պատասխանները.
Արքիմեդյան ուժը.