Սառցասարը լողում է ջրում: Նրա ջրից դուրս գտնվող մասի ծավալը 27 մ³ է:
Որոշի՛ր, թե որքա՞ն է ջրի տակ գտնվող մասի Vընկղմվ. ծավալը:  
Ընդունել՝ g10Նկգ, ρջ \(=\)\(1000\) կգ/մ³, ρսառույց \(= 900\) կգ/մ³
 
Պատասխան՝  մ³:
 
1476294044_bessoznatelnoe.jpg