Կաթսայի հատակի մակերեսը S \(=\) 1300սմ2 է:
 
Գտի՛ր, թե որքանո՞վ կմեծանա կաթսայի ճնշումը սեղանին, եթե դրա մեջ V \(=\)2.6 լ ծավալով ջուր ավելացվի:
 
Ջրի խտությունը ρ \(=\)1000 կգմ3, ընդունել g10Նկգ
 
Պատասխան՝  Պա