Հաշվի՛ր m \(=\)39 տ զանգվածով քառականի բեռնավորված վագոնի գործադրած ճնշումը ռելսերի վրա, եթե ռելսի հետ անիվների հպման ընդհանուր մակերեսը  S \(=\) 4 սմ2 է, ընդունել g10Նկգ 
Պատասխան՝  կՊա
 
ЗАГРУЖЕННЫЕ_ВАГОНЫ.JPG.jpg