Հաշվի՛ր տանկի ճնշումը գետնին, եթե նրա զանգվածը 49 տ է, իսկ թրթուռների ընդհանուր մակերեսը 4մ2 է:
 
Ընդունել g10Նկգ
 
Պատասխան՝  Պա
 
 M60_Patton_Tank_Fort_Lewis_Military_Museum.jpg