Կատարելով ընտրությունստորև բերված արտահայտություններից, կազմի՛ր ճիշտ միտք:  
 
Ճնշման ուժը մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը, մակերեսը և ճնշումը միմյանց փոխկապակցված մեծություններ են:
 
Եթե հայտնի են մակերևույթի վրա ուղղահայացի ուղղությամբ ազդող ուժն ու ճնշումը,
 
ապա կարելի է որոշել :
 
Հենարանի մակերեսը հաշվելու համար պետք է
 
,  
 
այսինքն՝