Հաշվի՛ր ջրմուղ աշտարակում ջրի մակարդակի բարձրությունը, եթե աշտարակի հիմքում դրված մանոմետրը ցույց է տալիս 216243 Պա ճնշում:  
 
Ջրի խտությունը՝  \(ρ\) \(=\)1000 կգ/մ³, g=10Նկգ
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ:
 
скачанные файлы (8).jpg