Որոշի՛ր 25 սմ² մակերեսով լայնական հատույթով քառակուսաձև խցանի վրա ջրի ճնշման ուժը (ջրի խտությունը՝ \(ρ =\)1000 կգ/մ³), եթե խցանի և անոթի միջի ջրի մակարդակի միջև եղած հեռավորությունը 20 սմ է:
 
Ազատ անկման արագացումն ընդունել հավասար \(g=10\) ն/կգ:
 
Պատասխան՝ խցանի վրա ջրի ճնշման ուժը  Ն է:
 
1122.png