Ջրամբարի ամբարտակի հատակի մասում կա \(S =\) 80 սմ² մակերեսով ջրարգելակ:
 
Ջրամբարի խորությունը 4.75 մ է:
 
Որոշի՛ր, թե ի՞նչ ուժով է ջուրը ճնշում ջրարգելակի վրա:
 
Ջրի խտությունը՝ \(ρ = 1000\) կգ/մ³, g=9,8Նկգ
 
Պատասխան՝ ջրի ճնշման ուժը ջրարգելակի վրա  Ն է:
 
13588.jpg