1Ստորև բերված ցուցակում նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
Ի՞նչ կարելի է ասել հեղուկի ճնշման մասին աջ և ձախ պատերին նկարում պատկերված անոթի համար նույն խորության դեպքում:
 
Untitled.png1.png
 
Պատասխան՝
 
 
2. Ստորև բերված իրավիճակների համար նշի՛ր ճիշտ մեկնաբանությունը.
 
Օճառի պղպջակներն ընդունում են գնդի ձև:
 
2205_cover.jpg.1050x700_q95_crop_upscale.jpg