Նշված ցանկից ցու՛յց տուր ճիշտ պատասխանը.
 
1Ինչո՞վ է պայմանավորված գազի ճնշումն անոթի հատակին և պատերի վրա:
 
BABA_TT-100_2.jpg
 
  
 
2Նշված փաստերից ո՞րն է բացատրվում Պասկալի օրենքով: