\(U\)- ձև խողովակի աջ ծնկում ձեթի սյան բարձրությունը h2 \(=\) 20 սմ է: Իմանալով ձեթի և բենզին խտությունները՝ ρ2 \(=\) 920 կգ/մ³ և ρ1 \(=\) 700 կգ/մ³ է, հաշվի՛ր բենզին սյան բարձրությունը ձախ ծնկում:
 
Անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը կլորացրու հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
img2.gif
 
Պատասխան՝ բենզին սյան բարձրությունը ձախ ծնկում  սմ է: