Ջրաբաշխական մամլիչի S2 \(=\)200 սմ² մակերեսով մխոցի վրա ազդում են F2\(=\)42 կՆ ուժով: Փոքր մխոցի մակերեսը S1\(=\)4 սմ² է: 
 
Գտի՛ր, թե ի՞նչ F1 ուժով է ազդում մամլիչի մեջի յուղի վրա փոքր մխոցը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ մամլիչի մեջի յուղի վրա փոքր մխոցն ազդում է  Ն ուժով:
 
images (45).jpg