Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Որոշել հաղորդակից անոթներից մեկի ճնշումը նշված կետում 2Մ.
2. Որոշել ջրաբաշխական մամլիչի մխոցի ազդեցությունը յուղի վրա 4Մ.
3. Ընտրել ճիշտ պատասխանը հաղորդակից անոթների վերաբերյալ 1Մ.