Հաղորդակից անոթներում սնդիկ կար (\(ρ =\) \(13,6\) գ/սմ³ ): Երբ աջ խողովակի մեջ կերոսին լցրեցին (ρ1 \(=\) \(0,8\) գ/սմ³), սնդիկի մակարդակների տարբերությունը անոթներում դարձավ 1 սմ:
 
Որոշի՛ր, թե ի՞նչ բարձրությամբ ձեթ (ρ2 \(=\)  0.9 գ/սմ³) պետք է լցնել ձախ խողովակի մեջ, որպեսզի սնդիկը երկու խողովակում էլ կանգնի նույն մակարդակի վրա:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  սմ:
 
Сооб_сос2.png