Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ ուժով պետք է ազդել ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցի վրա, որ հնարավոր լինի բարձրացնել 1.75 տ զանգվածով ավտոմեքենան:
 
Մխոցների մակերեսները S1= 4 սմ ² և S2=500 սմ²  են: Ընդունել g10Նկգ
Պատասխան՝   Ն:
 
18-0.jpg