Ջրհան կայանում ջրի ճնշումն առաջացնում են պոմպերով: Հաշվի՛ր, թե ինչքա՞ն է բարձրանում ջուրը  ( ρ =1000 կգ/մ³ ), եթե պոմպի առաջացրած ճնշումը  \(p\) \(=\) 376 կՊա է,  g10Նկգ
  
Պատասխան՝ մ:
 
73.jpg