Գտի՛ր այն \(F\) ուժը, որով օդը ճնշում է \(a  \)=1.2 մ երկարություն, \(b\)=58 սմ լայնություն ունեցող սեղանի մակերևույթին (մթնոլորտային ճնշումն ընդունել հավասար \(100\) կՊա):
 
Պատասխան՝  Ն: