1. Ստորև բերված ցանկից ընտրի՛ր համապատասխանություն.
 
Ծանրաչափերը (բարոմետրերը ) լինում են
 
2. Ստորև բերված ցանկում նշի՛ր այն սարքը, որով չափվում է տվյալ ֆիզիկական մեծությունը.
 
Ուժի չափման համար օգտագործում են