1. Ընտրի՛ր նախադասության ճիշտ շարունակությունը. 
 
Երկրային մթնոլորտը որոշակի սահմաններ չունի: Օդի խտությունը մթնոլորտում բարձրությանը զուգընթաց նվազում է: Այդ պատճառով.
 
2. Կազմի՛ր նախադասություններ՝ կատարելով ընտրություն տրվածբառերից.
 
Ճնշումը հեղուկի ներսում