Գլանի պատերին կիպ տեղադրված մխոցի մակերեսը \(S\) = 0.02  մ² է: Գտի՛ր, թե ի՞նչ զանգվածով  բեռ կարող է պահել անկշիռ մխոցը, եթե մթնոլորտային ճնշումը`              
p0 \(= 101,3\) կՊա և մինչև բեռը կախելը մխոցը հպված էր գլանի հիմքին՝  g10Նկգ
Պատասխան՝   կգ:
 
 скачанные файлы (18).png