Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը 2Մ.
2. Ընտրել ճիշտ պատասխաններ մթնոլորտային ճնշման, սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ 2Մ.
3. Որոշել ջրմուղ պոմպի մղած ջրի բարձրությունը 3Մ.