Գնացքը սկսեց շարժվել կայարանից \(a =\)0.2 \(մ/վ²\) արագացումով: Շարժման սկզբից t1 \(=\) 3 ր անց այն սկսեց ընթանալ հավասարաչափ: Հաշվի՛ր գնացքի անցած ճանապարհը առաջին \(t =\)6 ր-ի ընթացքում:
 
Պատասխան՝ գնացքի անցած ճանապարհը  մ է:
 
unnamed.jpg