1. Կինեմատիկա

  1. Անհավասարաչափ շարժում, միջին արագություն

  2. Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացում, արագություն, անցած ճանապարհ

  3. Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում

  4. Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

 2. Դինամիկա

  1. Նյուտոնի առաջին օրենքը:Նյուտոնի երկրորդ օրենքը:Նյուտոնի երրորդ օրենքը

  2. Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը

  3. Մեխանիկական էներգիա: Կինետիկ էներգիա: Պոտենցիալ էներգիա

  4. Մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումը, լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը

 3. Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ

  1. Մեխանիկական տատանումներ, դրանց բնութագրերը

  2. Մաթեմատիկական և զսպանակավոր ճոճանակներ

  3. Մեխանիկական ալիքներ: Ձայն

 4. Նյութի կառուցվածքը

  1. Նյութի կառուցվածք: Մարմնի ջերմաստիճան

 5. Ներքին էներգիա

  1. Ներքին էներգիա: Ջերմաքանակ

 6. Նյութի ագրեգատային վիճակի փոփոխությունը

  1. Նյութի ագրեգատային վիճակները: Հալում ու պնդացում: Գոլորշիացում և խտացում: Եռում

  2. Վառելանյութի այրումից անջատվող ջերմաքանակ: Ջերմաշարժիչներ